Archive for the category "break muna"

Isang pamamaalam at bagong simula.

Lamang ang may good memory

walang hanggan

You can never can tell